کرکره پنجره چوبی دوجداره با کیفیت

windowdoubleglazed
کرکره پنجره چوبی دوجداره با کیفیت: این نوع شیشه ها با قرارگیری انواع کرکره ها در داخل شیشه های دوجداره و مابین جدار شیشه ای آن تولید می شود. باز و بسته و تاریک و روشن کرکره ها به صورت دستی و هم از طریق کنترل از راه دور امکان پذیر است. استفاده از این نوع شیشه ها در نمای ساختمان نقش مهمی در زیبایی نما و کنترل اختیاری نور و حرارت دارد. پنجره ماندگار توانایی ارائه این محصولات تولید کشورهای اسپانیا، ترکیه، چین و تایلند را دارد.


کرکره پنجره چوبی دوجداره با کیفیت

برخلاف کرکره پنجره دوجداره چوبی شده در شیشه دو جداره که نیازمند پروفیل های خاصی برای نصب می باشند، نخستین مدل های IGBU با محفظه های 20 تا 25 میلیمتری از قبل سازگاری قابل ملاحظه ای را را با پروفیل های اندازه بزرگ از خود نشان داده اند. با ارائه مدل های نسل آخر از قبیل (TRIFLEX 16) در آینده می توان نسبت به مدیریت امر به منظور کاهش محفظه داخلی مطابق با بالاترین استانداردهای بازار اروپا با استفاده از یک محفظه داخلی 16 میلیمتری اقدام نمود که جزو سخت گیرانه ترین استانداردها بوده و مشتمل بر پروفیل تفکیک کننده و عدم وجود منافذ در قسمت های مرئی کرکره ها می باشد. این مدل بالاترین میزان ایجاد سایه را داشته و بیش از همه توسط سازندگان شیشه دو جداره در کشور مورد استفاده قرار گرفته و اخیرا نیز در خارج از کشور عرضه شده است.

کرکره پنجره چوبی دوجداره

شرکت پنجره ماندگاراستاندارد ایزو 9001/2000 را در حوزه طراحی، تولید و مشاوره سیستم ها برای IGBUها را دریافت نموده است. بنا به عقیده ما این موضوع تاییدی بر تلاش های عظیم صورت گرفته توسط ما در طی سال های گذشته می باشد. فرایندهای عملیاتی این شرکت مطابق با استانداردهای مورد قبول جامعه بین المللی مورد سنجش قرار گرفته است. ما به این باور رسیده ایم که تعهد دائمی ما در زمینه کیفیت و کارایی الزامات ضروری را که بر آن اساس می توان بصورت مداوم نسبت به بهبود تمامی فرایندهای عملیاتی خود به منظور تحقق انتظارات مشتریان خود اقدام نماییم محقق خواهد نمود. از سویی، IGBU TRIFLEX تنها نمونه از نوع خود محسوب می گردد که توسط مرکز تحقیقات فن آوری CIDEMCO مورد آزمایشات ذیل قرار گرفته است.


X