قیمت پنجره دو جداره آلومینیویمی مشهد

windowdoubleglazed
قیمت پنجره دو جداره آلومینیویمی مشهد: پنجره دوجداره آلومینیومی امروزه بعنوان یکی از محصولات مهم ساختمانی مطرح است و به دلیل خواص فیزیکی و امتیازاتی که در این محصول وجود دارد استقبال ماستفاده کنندگان از این مسئول رو به افزایش است. اما برای استفاده از پنجره آلومینیومی دوجداره جدا از مسائل فنی و خاصیتهای این محصول، قیمت برآورد شده آن بسیار حائز اهمیت است.از این رو در این مقاله در ارتباط با قیمت پنجره آلومینیومی ترمال بریک توضیحاتی را به شما ارائه خواهیم داد  : 
درب و پنجره دو سه جداره upvc

قیمت پنجره دو جداره آلومینیویمی مشهد

برای مشخص نمودن قیمت پنجره آلومینیومی لازم است بدانیم مواد مصرفی در این محصول چه اقلامی هستند و چه فرآیندها و دستمزدهایی بر روی در و پنجره   آلومینومی ترمال بریک اعمال می شود که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد:

۱ بیلت آلومینیوم

۲ اکسترود آلومینیوم و ساخت پروفیل

۳ وزن متر طول پروفیل آلومینیومی

۴ فرآیندهای از قبیل پولیش یا براش

معایب پنجره یو پی وی سی کشویی

قیمت پنجره دو جداره آلومینیویمی

۱- بیلت آلومینیوم (Billet Aluminium)  و تاثیر آن بر قیمت پنجره آلومینیومی

بیلت آلومینیوم به عنوان اصلی ترین و پرمصرف ترین متریال در قیمت در و پنجره ترمال بریک آلومینیومی مطرح است.بیلت یا شمش آلومینیومی برای قیمت گذاری در کشور ما تابع قیمت جهانی این محصول و همچنین وابسته به قیمت ارز خارجی می باشد.

همیشه رابطه مستقیمی بین قیمت جهانی و ارز با قیمت در و پنجره دوجداره آلومینیومی وجود دارد که باعث می شود نوسانات گوناگونی را در قیمت نهایی در و پنجره ترمال بریک آلومینیومی مشاهده کنیم. 

همچنین نوع بیلت یا شمش آلومینیومی مصرفی در قیمت در و پنجره دوجداره آلومینیومی بسیار تأثیرگذار است.بیلت استاندارد و اصلی در پنجره ترمال بریک آلومینیومی گرید ۶۰۶۳ آن است.

قاعدتاً استفاده از بیلتهای ضایعاتی یا Secondary باعث پایین آمدن قیمت در و پنجره ترمال بریک آلومینیومی می شود اما از طرف دیگر باعث افت و ایجاد مشکلات در پنجره ترمال بریک آلومینیومی خواهد شد.

۲ اکسترود و ساخت پروفیل آلومینیومی و تاثیر آن بر قیمت پنجره آلومینیومی

بیلت و شمش آلومینیوم برای ساخت و تبدیل به پروفیل پنجره ترمال بریک به دستگاههای الکسترود ارسال خواهد شد و طی و فرآیندی خاص و با کمک تسهیل کننده ها و … تبدیل پروفیل آلومینیومی پنجره دوجداره خواهد شد. 

باید توجه داشت نوع الکسترود و شیوه آن در محصول نهایی بسیار تأثیرگذار است که همین مطلب می تواند اجرت های متفاوتی داشته باشد.

۳ وزن پروفیل آلومینیومی و تاثیر آن بر قیمت پنجره آلومینیومی

باید توجه داشت به علت وجود برندهای مختلف همیشه وزن و هندسه ایجاد شده در پروفیل های آلومینیومی ترمال بریک یکسان نیست.هرچه وزن ۱ مترطول پروفیل آلومینیومی بیشتر باشد در نتیجه قیمت در و پنجره آلومینیومی ترمال بریک بالاتر و بیشتر خواهد شد.

۴ فرآیندهای پولیش یا براش بر روی پروفیل آلومینیومی و تاثیر آن بر  قیمت پنجره آلومینیومی

عموماً بعد از اکسترود و ساخت پروفیل در و پنجره ترمال بریک بنا به مسائل فنی یا درخواست مشتریان فرآیندهایی از قبیل پولیش یا براش بر روی پروفیل آلومینیومی صورت می گیرد


X