کرکره پنجره چوبی دوجداره با کیفیت

windowdoubleglazed
کرکره پنجره چوبی دوجداره با کیفیت: این نوع شیشه ها با قرارگیری انواع کرکره ها در داخل شیشه های دوجداره و مابین جدار شیشه ای آن تولید می شود. باز و بسته و تاریک و روشن کرکره ها به صورت دستی و هم از طریق کنترل از راه دور امکان پذیر است. استفاده از این نوع شیشه ها در نمای ساختمان نقش مهمی در زیبایی نما و کنترل اختیاری نور و حرارت دارد. پنجره ماندگار توانایی ارائه این محصولات تولید کشورهای اسپانیا، ترکیه، چین و تایلند را دارد.


X