قیمت پنجره دوجداره ضد سرقت زیبا ویستابست

windowdoubleglazed
درب و پنجره دوجداره ضد سرقت زیبا ویستابست به عنوان یکی از مهمترین نقاط ساختمان می باشند که می توانند از ورود سارقان و دزدان به داخل ساختمان ، ویلا ، محل کار و یا مغازه شما جلوگیری کند و نقش بسیار مهمی را در این زمینه ایفا کند و با توجه به فرهنگ و لزوم استفاده از درب و پنجره دوجداره ضد سرقت زیبا ویستابست قصد داریم شما را در این مقاله با سیستم درب و پنجره دوجداره ضد سرقت زیبا ویستابست آشنا کنیم

لازمه های یک پنجره دوجداره ضد سرقت زیبا ویستابست و یا درب دوجداره برای ضد سرقت شدن چیست؟

قیمت پنجره دوجداره ضد سرقت زیبا ویستابست

پنجره دوجداره ضد سرقت زیبا ویستابست دارای چهار بخش اصلی و مهم می باشد که در بحث ضد سرقت بودن نقش اصلی را ایفا می کنند :
پروفیل درب و پنجره دوجداره ضد سرقت زیبا ویستابست
شیشه دوجداره ضد سرقت
یراق الات ضد سرقت
دستگیره ضد سرقت

پروفیل پنجره دوجداره ضد سرقت زیبا ویستابست به عنوان نگهدارنده کلیه اجزا پنجره دوجداره ویستابست (یراق , شیشه, دستگیره و …. ) نقش بسیار مهمی را در این پنجره ها ایفا می کند، هرچه پروفیل ویستابست در غالب استانداردهای جهانی تولید شود سیستم ایمنی و ضد سرقت بودن بیشتری خواهد داشت و جدا از این مسئله استفاده از گالوانیزه مقاوم و استاندارد در ضد سرقت بودن پنجره دوجداره زیبا ویستابست تاثیر گذار خواهد بود.

قیمت پنجره دوجداره ضد سرقت زیبا ویستابست

همچنین طراحی شرکت تولید کننده در ارتباط با ضد سرقت بودن پنجره دوجداره زیبا ویستابست دخیل است برای مثال پنجره دوجداره ضد سرقت زیبا ویستابست می بایست طوری طراحی گردد که به راحتی ورود سارقان را به درون محیط مهیا نسازد و یا همیشه پنجره دوجداره زیبا ویستابست و یا درب دوجداره به گونه ای طراحی گردد که زهوارهای درب یا پنجره دوجداره ضد سرقت زیبا ویستابست در خارج از محیط داخلی قرار نگیرد زیرا در این صورت سارق به راحتی زهوار را در آورده و به داخل محیط وارد می شود مثلا برای اجرای پنجره دوجداره ضد سرقت زیبا ویستابست که به بیرون محیط باز می شود حتما می بایست از پروفیل دوجداره ضد سرقت ویستابست بیرون بازشو استفاده کرد، در این حالت پنجره به بیرون باز شده ولی زهوار در در داخل محیط می باشد در نتیجه سارق نمی تواند به زهوار دسترسی داشته باشد.


X